Széchényi 2020

Az Eszterházy Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése:
Oktatás – Gyakorlat – Innováció

TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009


Projekt

Megvalósítás helye: Eszterházy Károly Főiskola
Megvalósítás időpontja: 2015-09-30


Alapadatok:

Projekt címe: „Az Eszterházy Károly Főiskola területi társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése: Oktatás – Gyakorlat – Innováció"

Főpályázó: Eszterházy Károly Főiskola

Konzorciumi partner: Agria TISZK Nonprofit Kft.

A projekt megvalósításának kezdete: 2014. február 1.

A projekt fizikai befejezése: 2015. szeptember 30.

Támogatás összege: 450 833 473 Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

Célok:

A projekt általános céljai:

  • A felsőoktatási intézményeknek a szakképzést vagy felnőttképzést folytató intézményekkel, gazdasági szereplőkkel való együttműködésének kialakítása és megerősítése,
  • olyan moduláris képzési rendszer kialakítása, mely biztosítja a felsőoktatási hallgatók számára a gyakorlati tapasztalatra épülő, önálló részterületi képzettség megszerzését,
  • a gyakorlati tapasztalatok tanulmányok alatti megszerzésének érdekében az alapképzés és a felsőoktatási szakképzés területén a duális képzési rendszer elterjesztése,
  • az intézményekben olyan felsőoktatási szolgáltatások kifejlesztése és működtetése, melyek támogatják és biztosítják a regionális-térségi munkaerő-piaci igények kielégítését.

 

Specifikus célok:

  • A meglévő képzéseink fejlesztése, átstrukturálása és új képzések indítása a regionális vállalkozói szféra igényeinek megfelelően.
  • A külföldi jó gyakorlatok megismerése és adaptálása.
  • A gyakorlati képzőhelyekkel való stratégiai kapcsolat kialakítása.
  • A széles oktatási spektrum kialakításával lehetővé válik, hogy a magasabb szinten lemorzsolódni látszó hallgatókat a képességeinek megfelelő szintre irányítsuk.
  • A sárospataki Comenius karon új képzések indítása.